Międzynarodowy Staż Szkoleniowy
 
 
 
ul. Zielona 7 Żywiec (Hala MOSiR); godz. 9:00
 

Instruktorzy  Międzynarodowi  (International Instructors)

z (from)

Niemiec (Germany)
Szwecji (Sweden)
Słowacji (Slovakia)
Litwy (Lithuania)

oraz (and)

Instruktorzy Polskiej Federacji (Instructors of the Polish Federation)

 

Powrót