Kursy Trenera / Instruktora

KURS TRENERA II KLASY

JU-JITSU – KARATE – TRENER PERSONALNY

Uprawnienia zgodne z ustawą o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 127 poz. 857) z późniejszymi zmianami z dnia 13 czerwca 2013 r. (dotyczy zmiany Art. 41 i zniesieniem Art. 42) oraz ustawą Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 czerwca 2013 r. (Dz. U. 2014 poz. 768) – regulacje wykonywanych zawodów

WYMAGANIA

1. Ukończone 18 lat
2. Wykształcenie średnie
3. Brak karalności za przestępstwa umyślne związane z organizacją zawodów sportowych (art. 25)
4. Legitymacja Instruktora

Koszt: 1 000,00 złotych

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje

1. Dyplom Trenera II Klasy
2. Legitymację Trenera II Klasy
3. Możliwość wystawienia dyplomu również w języku angielskim

ORGANIZATOR

Polska Federacja Sztuk Walki i Sportów Obronnych

e-mail: pawel.handzlik@interia.eu

tel.: 695 911 295

KURS INSTRUKTORA REKREACJI RUCHOWEJ

ZE SPECJALNOŚCIĄ

JU-JITSU
KARATE
AIKIDO
SAMOOBRON

ORGANIZATOR

Polska Federacja Sztuk Walki i Sportów Obronnych

e-mail: pawel.handzlik@interia.eu

tel.: 695 911 295